Uncategorized

Đi học a đi học

Vâng hôm nay là thứ sáu. Vừa hết một tuần đi học. Round 0: Đăng kí lớp Mị đi học từ thứ 3. Thế thứ 2 thì làm gì? Thứ hai đi đăng kí lớp. Mà chuyện đăng kí lớp thì vui lắm 11 giờ sáng thứ 2 thì cổng đăng kí lớp mở. Trước… Continue reading Đi học a đi học

Uncategorized

Bãi biển

Sau phần mở rộng quan hệ thì có phần khám phá xung quanh. Thế nên, vâng, hôm qua mị ra biển. Trên Facebook có đăng ảnh (đã qua chỉnh sửa rồi, cảm ơn bạn Snapseed). Để tránh hiểu lầm sâu xa thì mị không có bay đi đâu cả, trường mị gần biển phết, cách… Continue reading Bãi biển

Uncategorized

Liên Hợp Quốc mini và Khủng hoảng người Mỹ (2)

*Những điều tác giả viết dưới đây, nếu có gì đó không giống tưởng tượng của người đọc về một du học sinh tiêu chuẩn cho lắm thì xin nhớ hộ, tác giả là đứa nhà quê ngố tàu a, tác giả được quyền hoảng. Cảm xúc thật thôi Khủng hoảng người Mỹ Từ lúc… Continue reading Liên Hợp Quốc mini và Khủng hoảng người Mỹ (2)

Uncategorized

Liên Hợp Quốc mini và Khủng hoảng người Mỹ (1)

*Những điều tác giả viết dưới đây, nếu có gì đó không giống tưởng tượng của người đọc về một du học sinh tiêu chuẩn cho lắm thì xin nhớ hộ, tác giả là đứa nhà quê ngố tàu a, tác giả được quyền hoảng. Cảm xúc thật thôi Liên Hợp Quốc mini Sau khi… Continue reading Liên Hợp Quốc mini và Khủng hoảng người Mỹ (1)