Uncategorized

Đi học a đi học

Vâng hôm nay là thứ sáu. Vừa hết một tuần đi học. Round 0: Đăng kí lớp Mị đi học từ thứ 3. Thế thứ 2 thì làm gì? Thứ hai đi đăng kí lớp. Mà chuyện đăng kí lớp thì vui lắm 11 giờ sáng thứ 2 thì cổng đăng kí lớp mở. Trước… Continue reading Đi học a đi học