Uncategorized

Nhà quê sang Mỹ

"Ồ tao đến Mỹ rồi này", mị nói với mình trong đầu như thế lúc cái áy bay nghiêng đi để nhìn thấy cảnh ở phía dưới Lúc nhìn xuống thực sự có một giây ảo giác rằng đang ở Việt Nam. Vẫn có mấy ngôi nhà san sát. Vẫn có mấy khoảng xanh xanh.… Continue reading Nhà quê sang Mỹ