About

Hi, mị là Lê Minh Châu (tên Tiếng Anh dùng là Sylvia). Welcome to my blog!

Mị là cựu Amsers chuyên Hóa khóa 1619, và hiện đang học tại Connecticut College, bang Connecticut, Mỹ.

Blog này chủ yếu là để kể chuyện ở Mỹ của một con ngơ ngơ không biết gì (vì lần đầu sang Mỹ cũng là lần đầu xuất ngoại luôn), nên mọi người khi đọc có thể có cảm nhận giống tác giả (cũng ngơ như thế). Có thể trong tương lai nếu có thời gian (và có hứng) thì mị sẽ viết về quá trình apply ĐH ở Mỹ.

Nếu mọi người có câu hỏi gì có thể email mị tại: sylviale19112001@gmail.com hoặc gửi tin nhắn qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/lara.stark.338

 

Create your website with WordPress.com
Get started