Học, Review

Just Asian Things

Rất Châu Á, rất Việt Nam Asian Nerds "Bây giờ mày đi đâu?" "Ra thư viện" "Xong rồi ra đâu?" "Ra Shain" .... "Thế bây giờ đi đâu hở?" "Shain" Và đến một ngày có đứa gào lên (không phải với mị): "Mày thôi làm asian nerd được không?" Nếu bỏ qua lí do vì… Continue reading Just Asian Things