Uncategorized

LỜI KẾT TRUYỆN • MẶC HƯƠNG ĐỒNG KHỨU

Fav author í, bộ thứ tư đâu r e học xong tiếng trung r mà vẫn chưa đăng luôn

Thiên Quan Tứ Phúc

Khi Thiên Quan được hoàn thành vào tháng 2 năm 2018 thì tác giả cũng có chia sẻ vài dòng tâm sự với nhóm độc giả tụi mình. Những lời này có lẽ nên được gọi là bút ký trong khoảng thời gian xây dựng và phát triển truyện. Tác giả nói rất nhiều điều, từ cảm hứng đến những trải nghiệm của bản thân về nội dung & các nhân vật trong Thiên Quan.

Bài dịch này được một bạn giấu tên chia sẻ với page mình gần đây, dù cũng đã gần 3 năm kể từ khi truyện hoàn rồi, nhưng mình nghĩ những lời này vẫn có thể giúp người đọc có thêm một cái nhìn về truyện từ phía tác giả. Từng phần nội dung được up trên 1 ảnh riêng để các bạn tiện đọc nhé.

Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s